THE 7th DAY / Archive

 
PARTICIPATE | MANUAL | BLOG

No_5451.jpg No 5359 Mykola LipisivitskyiThumbnailsNo 5406 Anja Wutej
Še kar nemirna od tradicionalnega teka po železniških tleh, od lovljenja tistega pravega perona, mojega vagona, sedem in opazujem okolico. Kar nekaj časa mine, preden se telo umiri. Preučujem novo okolje, počasi se lahko posvetim potovanju. Kadar je potovanje dovolj dolgo, da mi je do tega stanja dano priti, me vedno znova preseneti, s kakšno lahkoto se tresaje in zibaje uspem zatopiti v svoje misli, za katere mi na trdnih tleh vedno nekako zmanjkuje časa in energije. Ta novi, temporalni svet, ki s svojimi dražljaji vabi k opazovanju, preučevanju in raziskovanju, pa hkrati tudi ustvarja edinstveno okolje, ki me navdaja z občutkom miru in zadovoljstva. Nahajam se v počasnem in varnem gibanju proti nekemu cilju, zdi se, da bo pot trajala večno. Takšno izhodišče mi omogoča voljo do dela. Iz prtljage izbrskam knjigo, ki se ji zdaj lahko končno v miru posvetim.
Potovanje z vlakom se danes zdi že prav preromantizirano, a vendar razumem, zakaj. Tudi meni se zdi neizčrpen vir zgodb, doživljajev in utripov, domišljije, ne nazadnje pa tudi naš projekt povezujem z železnicami. Branje prvih strani knjige, ki sem jo prevajala. Prva vožnja s spalnikom na poti v Krakov. Spoznavanje kolegov in kolegic, prijateljev in prijateljic, ure in ure pogovorov o nastalih in nastajajočih delih. Seveda pa tudi marsikatera anekdota, ki naj za enkrat ostane prihranjena za kakšno drugo priložnost.
Zdi se, da z vsako postajo prodiram globlje proti neznanemu. Vsaka nova postaja nudi nov pogled in vpogled v novo neznanko. Vsakič, ko se vračam domov, ko se vračam v moje, v znano, odkrivam nove plasti, odkrivam novo v starem. Tirnice vodijo zdaj nazaj, v moje majceno središče. Vsakič obogatena, vsakič željna po še.
Irena Smodiš

Noch ganz außer Atem von dem üblichen Gerenne über den Bahnhof, der Suche nach dem richtigen Bahnsteig und meinem Wagen, sitze ich da und betrachte die Umgebung. Bis sich mein Körper beruhigt, dauert es eine Weile. Ich erkunde mein neues Umfeld, so langsam kann ich mich auf die Reise einstellen. Wenn die Reise lang genug ist, um diesen Zustand zu erreichen, überrascht es mich immer wieder, mit was für einer Leichtigkeit ich mich durch das Rütteln und Schaukeln in meine Gedanken versenken kann, für die mir, wenn ich festen Boden unter den Füßen habe, immer Zeit und Energie fehlen. Diese neue, temporäre Welt verführt zu genauer Beobachtung, Erkundung und Erforschung und schafft zugleich eine einzigartige Umgebung, die mich mit einem Gefühl von Frieden und Behaglichkeit erfüllt. Ich bewege mich langsam und sicher auf ein Ziel zu, die Reise scheint endlos zu sein. Ideale Voraussetzungen, um zu arbeiten. Ich krame in meinem Gepäck nach einem Buch, dem ich mich jetzt endlich in Ruhe widmen kann.
Vielleicht werden Bahnreisen heutzutage etwas zu sehr romantisiert, aber ich kann gut verstehen, warum das so ist. Auch für mich sind sie eine schier unerschöpfliche Quelle an Geschichten, Erlebnissen und Einfällen, nicht zuletzt ist auch unser Projekt für mich mit der Eisenbahn verbunden. Die ersten Seiten des Buches, das ich übersetzt habe. Meine erste Nachtzugreise nach Krakau. Neue Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, stundenlange Gespräche über Entstandenes und Entstehendes. Und natürlich so manche Anekdote, die ich jetzt für eine andere Gelegenheit aufhebe.
Mit jeder Station scheine ich tiefer in Unbekanntes vorzudringen. Jede neue Station bietet neue Blicke und Einblicke in neues Unbekanntes. Jedes Mal, wenn ich nach Hause zurückkomme, in meine eigene, vertraute Umgebung, entdecke ich neue Schichten, entdecke ich Neues im Alten. Die Schienen führen mich nun zurück, zurück in mein winziges Zentrum. Jedes Mal bereichert, jedes Mal hungrig nach mehr.
(Aus dem Slowenischen von Lydia Nagel)